0
Your Cart
0
Your Cart

Гаранция

Срок на гаранцията

Гаранционният срок на артикулите „Refurbished“ е 12 месеца, на артикулите „Втора употреба“ е 3 месеца, пункт „Гаранция“ е упоменат индивидуално в описанието им. Той започва да тече от датата на Вашата покупка.

Условия за гаранционно обслужване

 • Гаранционното обслужване се извършва единствено в сервиза на „Burgas Professionals“ Ltd.
 • В случай на нередност в работата на закупената техника, е необходимо да се свържете с нас по телефон.
 • Гаранционното обслужване се извършва в срок до 30 дни, като екипът на сервиз Burgas Professionals се старае той да е много по-кратък.
 • Всички неизправности се ремонтират, а ако това не е възможно – продуктът се заменя.
 • Куриерската услуга, в случай на нужда от гаранционно обслужване, се поделя между клиента и сервиз Burgas Professionals, като е необходимо предварително да се свържете с нас по телефон.
 • „Burgas Professionals“ Ltd не носи отговорност за загуба на информация в следствие на повредени информационни носители.

Отказ на гаранционно обслужване

Отказ да бъде ремонтиран или заменен продукт може да настъпи в следните случаи:

 • Нарушение на целостта на гаранционните стикери и опити за ремонтиране извън сервиза на „Burgas Professionals“ Ltd;
 • Неправилна експлоатация на техниката;
 • Токови удари и повреди в следствие на включване към неизправна инсталация;
 • Механично нараняване (изпускане, удари и др.) и заливане с течности;
 • Повреди, причинени от други компоненти, работещи съвместно с техниката, подлежаща на гаранционно обслужване;
 • Неподходящо съхранение във влажни и замърсени помещения;
 • Повреди, причинени от вируси;
 • Използване на некачествени консумативи при експлоатация на техниката;
 • Природни бедствия и други събития, независещи от „Burgas Professionals“ Ltd

Сервиз

Можете да се обърнете към:

Сервиз и магазин:
гр. Бургас
бул. „Александър Стамболийски“ 70
E-mail: pcservice@burgas.pro
Телефон: 0888758674

Select more than one item for comparison.